Επίσκεψη στη ΣΜΥ του Υπασπιστή Διοίκησης του Training and Doctrine Command (TRADOC) του Στρατού των ΗΠΑ

2018, Μάρτιος 30 - 9:44πμ

Στο πλαίσιο συνεργασίας επί θεμάτων μετεξέλιξης και αναβάθμισης του θεσμού των Υπαξιωματικών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, στις εγκαταστάσεις της Σχολής, επίσκεψη του Υπασπιστή Διοίκησης του Training and Doctrine Command (TRADOC) του Στρατού των ΗΠΑ CSM David Davenport.