Προσλήψεις

Μάιος 17, 2018

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

      Η Σχολή κάθε χρόνο προκηρύσσει την πρόσληψη πολιτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, σε μαθήματα που το οργανικό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της δεν μπορεί ή δεν επαρκεί να διδάξει.

Για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, η Σχολή προκηρύσσει την πλήρωση...

Ιανουάριος 04, 2018

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/29/452604/Σ.2878/15 ΔΕΚ 2017/ΓΕΣ/ΔΙΔΕΚΠ/3α) που αφορά στο "Διορισμό Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση - κοινοποίηση του οριστικού πίνακα...

Νοέμβριος 17, 2017

1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών που ανήκει στην Ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ν. 2913/2001 και έχει έδρα στα Τρίκαλα, προκηρύσσει την πρόσληψη για επιλογή στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των διδακτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, για τις παρακάτω θέσεις:

Υγιεινή Ασφάλεια και Τεχνολογία Τροφίμων : 3 θέσεις

2. To...

Σεπτέμβριος 12, 2017

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/19/446933/Σ.1913/08 Σεπ 17/ΓΕΣ/∆Ι∆ΕΚΠ/3α) που αφορά στο "Διορισμό Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση - κοινοποίηση του οριστικού πίνακα...