Δημοσιεύσεις

Ιούνιος 21, 2018


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 19 Ιουλ 2018 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής των προς προμήθεια ειδών σάντουιτς και τοστ σύμφωνα με τις...

Ιούνιος 20, 2018


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 17 Ιουλ 2018 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής των προς προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπού κοτόπουλου σύμφωνα...

Μάιος 17, 2018

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

      Η Σχολή κάθε χρόνο προκηρύσσει την πρόσληψη πολιτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, σε μαθήματα που το οργανικό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της δεν μπορεί ή δεν επαρκεί να διδάξει.

Για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, η Σχολή προκηρύσσει την πλήρωση...

Μάιος 07, 2018

Στo πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών συμμετείχε στη δράση «Let’s Do it Greece 2018», η οποία αποτελεί το Ελληνικό σκέλος της Διεθνούς Εθελοντικής Περιβαλλοντικής Εκστρατείας Καθαρισμού «Let’s Do it World 2018».

Σκοπός της εκστρατείας είναι ο καθαρισμός περιοχών και η ευαισθη-τοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του φυσικού πλούτου.